WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Ogłoszenia/przetargi

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 Ogłoszenia / przetargi

 

Portal organizacji pozarządowych   
Archiwum
| 2019 | 2018 |  2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2017
26.07.2017


Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2017 roku.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

  Ogłoszenie o konkursie

  Ogłoszenie o wynikach


Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2017
06.04.2017


Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2017 roku.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

  Ogłoszenie o konkursie

  Ogłoszenie o wynikach
  Ogłoszenie o wynikach


Otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach RPO WD na lata 2014-2020
23.03.2017


Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

  Ogłoszenie o naborze

  Deklaracja udziału
  Ogłoszenie o wynikach


Zarządzenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie powołania Komisji Konkursowej
09.02.2017


Zarządzenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku oraz określenia regulaminu jej pracy

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

  Zarządzenie nr 16/B/2017Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2017
25.01.2017


Burmistrz Jaworzyny Śląskiej na podstawie: art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy w 2017 roku.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

  Ogłoszenie o konkursie

  Ogłoszenie o wynikach
  Ogłoszenie o wynikach    Ogłoszenie w sprawie sprostowania omyłki
  Ogłoszenie o wynikach


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
25.01.2017


Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert w otwartych konkursach na rok 2017.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:


DO POBRANIA

      

Ogłoszenie o konkursie

      

Formularz zgłoszeniowy

Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

25.01.2017 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |