WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

    STRONA GŁÓWNA > ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Ogłoszenia/przetargi

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 Ogłoszenia / przetargi

 

Portal organizacji pozarządowych   
Archiwum
|  2017   |  2016  |  2015  |  2014  |  2013   |  2012  |  2011  |  2010  | 2009  |  2008  2007  2006  |
 

Wyniki konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2010
25.05.2010  


W wyniku złożonych ofert konkursowych na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały przyjęte oferty następujących podmiotów oraz określona została wysokość dotacji na wsparcie realizacji następujących zadań:

DO POBRANIA

  Wyniki konkursu            


Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2010
02.04.2010  


Gmina Jaworzyna Śląska reprezentowana przez Burmistrza na podstawie: art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVII/74/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29.12.2009 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie:

DO POBRANIA

  Ogłoszenie o konkursie            


Wyniki konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2010
11.03.2010  


W wyniku złożonych ofert konkursowych na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały przyjęte oferty następujących podmiotów oraz określona została wysokość dotacji na wsparcie realizacji następujących zadań:

DO POBRANIA

  Wyniki konkursu            


Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych na rok 2010
19.01.2010  


Gmina Jaworzyna Śląska reprezentowana przez Burmistrza na podstawie: art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVII/74/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29.12.2009 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie:

DO POBRANIA

  Ogłoszenie o konkursie            
Informacje sporządził:  

Krzysztof Halik

Informacje zatwierdził:  

Tomasz Strzałkowski

Data zamieszczenia:  

12.01.2010 r.

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |