WYSZUKIWARKA
Biuletynu Informacji Publicznej 

  szukaj w BIP-ie:

  

  STRONA GŁÓWNA > Prawo lokalne > Ochrona środowiska

 PRAWO LOKALNE

 Wiadomości

 

UWAGA AZBEST
15.01.2020


***
UWAGA AZBEST


przypominam o obowiązku przekładania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

***

W roku 2020 Gmina Jaworzyna Śląska zamierza przystąpić do konkursu organizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W ramach Programu dofinansowywane będą prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu z posesji mieszkańców w 2020 roku.

Przypominamy, że wszyscy właściciele posesji, na których znajduje się azbest, zarówno ujęci w inwentaryzacji, jak i nie, mają obowiązek w każdym roku kalendarzowym złożyć w terminie do 29 lutego informację o wyrobach zawierających azbest, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Ponadto właściciele nieruchomości zainteresowani usunięciem niebezpiecznego materiału w roku 2020 proszeni są o złożenie wniosku do 29 lutego 2020 r. do tut. Urzędu Miejskiego. Wzór wniosku oraz informacji o wyrobach zawierających azbest jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy www.bip.jaworzyna.net w zakładce Ochrona Środowiska, u sołtysów oraz w Urzędzie Miejskim przy ul. Powstańców 3 (pok. 6).

Istotnym dla realizacji całego projektu jest, aby zgłoszone wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu nie były wycofywane. W tym celu złożenie przez Wnioskodawcę wniosku powinno być dobrze przemyślane. Ponadto Wnioskodawca winien z należytą starannością oszacować ilość azbestu przeznaczonego do usunięcia.

Bliższych informacji zasięgać można w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pok. 6, lub pod nr tel. (74) 84-89-310 w godzinach pracy urzędu.

Informujemy, że składane w poprzednich latach informacje o wyrobach zawierających azbest nie są traktowane jako wnioski o jego usunięcie. Lista nieruchomości objętych zadaniem w 2020 roku zostanie sporządzona na podstawie wniosków złożonych do 29.02.2020 r.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, ze względu na ograniczony wkład własny, decydować będzie kolejność zgłoszeń.


 

Jednocześnie informuję, że prace związane z usuwaniem
i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić
tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.
Informacje o firmach można uzyskać w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej
 

PLIKI DO POBRANIA
 
  ZAŁĄCZNIK NR 1
  


 

 

 

 

mapa BIP-u  |  do góry  |